Välkommen på sommarklättring

Hej alla mellan 7 och 17 år.

Du är välkommen att klättra hos oss i sommar. Vi har öppet i början och slutet av sommaren för dig som vill pröva att klättra på våra väggar. Våra instruktörer hjälper att säkra dig och berätta hur du ska göra mellan 09.00-15.00. Vardagar 12-23 juni och 31 juli till 11 augusti.

Viktigt! Klättring är en risksport, det är viktigt att du som kommer och testar kan lyssna och ta instruktioner eller har en vårdnadshavare med dig om du har svårt för detta. Vi har regler för att det ska vara säkert att klättra. Respektera våra instruktörer och de regler som gäller hos oss.