Kontaktformulär

Post- och besöksadress

Eskilstuna Klätterklubb
Prästängsgatan
Bollhuset
633 46 ESKILSTUNA

Postgiro: 128029-6

Styrelse, kursansvarig med flera

Ordförande: Ranald McDonald

Kassör: Tobias Ehlin

Ledamöter: Anna-Karin Amann, Ludwig Södergren, Andreas Elmgren, Pontus Salvéus, Gabriel Österbacka

Säkerhetsansvarig: Mikael Nordin

Medlemsansvarig: Peter Kock

Bokningsansvarig: Ida Ekdahl

Utbildningsansvarig: Anders Sörensson

IT-ansvarig: Andreas Elmgren