Kontaktformulär

Post- och besöksadress

Eskilstuna Klätterklubb
Prästängsgatan
Bollhuset
633 46 ESKILSTUNA

Postgiro: 128029-6

Styrelse, kursansvarig med flera

Ordförande: Tobias Ehlin

Kassör: Anna-Karin Amann,

Ledamöter: Auyiin Hildén, Emily Dernfors, Emil Bouvin och Jesper Almroth. Jonah Fassbender (Suppleant)

Säkerhetsansvarig: Mikael Nordin

Medlemsansvarig: Pontus Salveus

Bokningsansvarig: Teresa Södergren

Utbildningsansvarig: Anders Sörensson

Webansvarig: Andreas Elmgren