Topprepskurs – grönt kort

När du eller ditt barn har blivit medlem behöver du anmäla dig till kurs för grönt kort (mer info en bit ner). Alla medlemmar måste ha grönt kort även den som bara vill bouldra. Anledningen är att man som medlem också åtar sig att ställa upp att säkra repklättrare på prova-på klättring. Pris är 300 kr och kursen hålls vanligen en söndag. Kursen tar ca fyra timmar och någon dag efter följer en uppklättring. (För ickemedlemmar är priset 600 kr per kurs.)

Ledkurs – rött kort

Kursen tar ca fyra timmar och hålls vanligtvis en lördag eller söndag. Efter det följer en uppklättring. Priset är 300 kr per person och kurs för EKK medlemmar. Du som endast är säkrande förälder betalar 300kr för kursen och behöver alltså inte vara medlem själv. Men barnet ni ska säkra måste då betalat in sin medlemsavgift. (För ickemedlemmar är priset 600 kr per kurs. )

Svenska klätterförbundets standard

De kurser vi håller i Eskilstuna klätterklubb är standard enligt Svenska klätterförbundet. De instruktörer som håller i kursen är utbildade av förbundet. Kurser för både grönt kort och rött kort hålls också på andra håll i landet. Tycker du att det är lång tid till nästa kurs och du vill ha ditt gröna eller röda kort snabbare rekommenderar vi dig därför att vända er till en annan utbildare för att hitta kurs. Kurser hålls också bland annat i Stockholm och Västerås.

Planeringen för kurser våren 2024 ser ut så här:

28 januari kl.10-14 instruktör Tobias Ehlin: tobias@ehlins.se (och Anders Sörensson)
11 februari kl.10-14 instruktör Hanna Wegbrant: hanna_wegbrant@hotmail.com (och Tobias Ehlin)
25 februari kl10-14 instruktör Eva-Britt Öberg: eb.oberg@hotmail.com (och Mikael Nordin)
3 mars kl10-14 instruktör Anders Wilson: wilsonman82@gmail.com (och Andreas Gustafsson)
17 mars kl10-14 instruktör Mikael Knutsson: mk@klattring.net (Josef Zsido)
7 april kl10-14 instruktör Andreas Gustafsson: andygust@hotmail.com

Gör först din intresseanmälan till instruktören som har kursen vid det tillfället du vill vara med. Vid inkommen betalning är du sedan bokad på kursen.

Vi ber er alla att vara vänliga och respektera att det är dessa datum som gäller. Vi har inte möjlighet att anpassa oss efter allas önskemål.

Uppklättring sker tidigast efterföljande tisdag och dessa tider meddelas vid kurstillfället.

Obs!  Om du uteblir från kursen återbetalas kursavgiften enbart mot uppvisande av läkarintyg.

Vid kurstillfälle rekommenderas oömma kläder och tighta skor. All klätterutrustning finns att låna. Ni som har egen utrustning använder denna.

Eskilstuna Klätterklubb har för närvarande 9 st. auktoriserade inomhusinstruktörer.

Under utbildningen är det störst fokus på säkerhet, säkringsteknik och utrustning. Föräldrar som ska lära sig säkra sina barn kommer att öva på varandra så barnen behöver inte närvara. Åldersgräns enligt normerna från Svenska Klätterförbundet för att gå kurs och lära sig säkra andra klättrare är 14 år.”

Med vänlig hälsning

Kursansvarig EKK